Montering

 

Det er ulovlig for privatpersoner å montere og demontere varmepumpen selv. Fagpersoner skal montere og demontere varmepumper for å unngå utslipp av drivhusgasser. Denne bestemmelsen er en del av EUs handlingsplan for å oppfylle Kyoto-forpliktelsene og redusere klimagassutslipp. Regelverket er også innført i Norge som en del av EØS-avtalen.

 

Det er også svært risikofylt for de som ikke er faglært å montere eller demontere en varmepumpe. Pumpen inneholder gass under høyt trykk og temperaturer som kan gi forbrenning eller frostskader.

 

Les mer her

 

 

 

Anbefalinger fra kunder

FeH Kjøleteknikk AS, Larvik - Varmepumper - Aircondition - Kjøle og fryserom - Kjøle og fryseanlegg

Kontakt oss på tlf. 932 38 128 - eller: post@feh.no