Service


I tillegg til prosjektering og levering av utstyr, utfører FeH kjøleteknikk AS montasje, vedlikehold og service på utstyr og anlegg. For at ditt kjøle- og fryseutstyr skal fungere optimalt er det viktig at produktenes serviceintervaller følges.Regelmessig ettersyn og rengjøring en viktig del for å unngå driftsstans og maskinhavari.


FeH Kjøleteknikk AS, Larvik - Varmepumper - Aircondition - Kjøle og fryserom  - Kjøle og fryseanlegg 

Kontakt oss på tlf. 932 38 128 - eller: post@feh.no